Vinh dự đón nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 do người tiêu dùng bình chọn

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2020 do Hội DN HVNCLC chủ trì đã bắt đầu từ tháng 10.2019. Kết quả sơ bộ có 770 DN được NTD bình chọn HVNCLC 2020. Danh sách sơ bộ này đã được công bố trên Báo SGGP, Thanh Niên và các cổng thông tin của Hội từ đầu tháng 1.2020.

Tiếp tục thực hiện công đoạn 2 của quy trình bình chọn, Hội DN HVNCLC đã tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu, trong đó có việc tiếp nhận hồ sơ minh bạch của DN, gửi thư tới các cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại địa phương liên quan để ghi nhận thông tin chính thức về tuân thủ pháp luật kinh doanh của DN (về chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi NTD…) 

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao xin chúc mừng Công ty Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm DA LADODA đã đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020, danh sách công bố chính thức được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng số ra ngày 11/02/2020 và trên trang WEB chính thức của hội.