Ladoda đồng hành cùng “tương lai đất nước”

#Đồng hành cùng Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Nhóm Kết nối yêu thương, Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda đã tham gia vào chương trình “Ngày chủ nhật yêu thương” cho làng Trẻ em SOS Thanh Hóa ngày 28/7/2019 vừa qua.

Ngoài việc hỗ trợ tổ chức bữa ăn, giúp đỡ để chương trình diễn ra tốt đẹp, Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda đã tặng 118 balo học sinh cho trẻ em của Làng và ngoài cộng đồng. 

Công ty xin trân trọng cảm ơn Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Nhóm Kết nối yêu thương đã xây dựng nên những chương trình hoạt động xã hội có ý nghĩa, mang tính cộng đồng để Công ty có cơ hội giúp đỡ, chắp cánh ước mơ học tập của những mầm non tương lai đất nước.