CÔNG TY CỔ PHẦN SXDVTM SẢN PHẨM DA LADODA

Được thành lập từ năm 1992,  thương hiệu LADODA đã và đang khẳng định được tên tuổi và vị thế đứng đầu trong ngành da giày Việt Nam.

Ý thức được tầm quan trọng của những năng lực cốt lõi, Ban Lãnh Đạo Công ty luôn chú trọng vào việc đầu tư và phát triển con người, phát huy tính sáng tạo. Cùng với việc từng bước chuẩn hóa hệ thống các quy trình là việc, công ty tập trung xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, trẻ trung, hệ thống chính sách chế độ hợp lý nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài. Chúng tôi đang cần những người tâm huyết, chuyên môn cao tham gia vào Đại gia đình LADODA.