CLB Công Ty sách & TBTH các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 26 tháng 2 vừa qua Công ty Ladoda tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và định hướng công tác năm 2019 tại Quảng Ninh. Là thành viên của câu lạc bộ Công ty Sách và thiết bị trường học các tỉnh miền núi phía Bắc đã khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương

Công ty LADODA góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ trang biết bị cho ngành giáo dục.LADODA và các Công ty thành viên trong Câu lạc bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học các tỉnh miền núi phía Bắc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các sản phẩm, các mã hàng đến các nhà trường, các cơ sở giáo dục; đảm bảo đủ ngành hàng cặp cán bộ cho giáo viên, cặp học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, sinh viên vv...trước thềm năm học mới, góp phần ổn định thị trường sách và thiết bị giáo dục.

Năm 2019 Công ty Ladoda phối hợp chặt chẽ với các Công ty trong Câu Lạc Bộ làm tốt công tác thị trường, củng cố ổn định hệ thống, ký kết hợp đồng trong CLB đưa hàng vào địa phương giúp người dân yên tâm sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các công ty thành viên Câu lạc bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học các tỉnh miền núi phía Bắc đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Câu lạc bộ; trao đổi kinh nghiệm nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.