Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2018

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2o tháng 11 năm 2018

Công ty LADODA tặng 01 ví cầm tay may bằng vải Giả da nhập khẩu từ Hàn Quốc đối với những toa hàng có trị giá 1.000.000 đ