Liên hệ

Văn phòng giám đốc & Siêu thị LADODA

39 Phủ Doãn, Hà Nội

Tel :(+84)-04-382.652.85

Fax :(+84)-04-382.470.56

Hotline: 091.869.8668

Nhà máy sản xuất 1

Kiêu Kị – Gia Lâm – Hà Nội

Tel :(+84)-04-367.708.48

Fax :(+84)-04-367.703.50

Nhà máy sản xuất 2

Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên

Tel :(+84)-04-382.764.25

Fax :(+84)-04-367.703.50