Danh hiệu và giải thưởng

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY

I, Danh hiệu thi đau, khen thưởng của Tổng giám đốc công ty

Năm  2000 UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen.

Năm 2000 LMHTX Thành phố tặng bằng khen

Năm 2002 UBND Quận Hoàn kiếm tặng bằng khen

Năm 2003 được UB Mặt trận tổ quốc Việt nam tặng bằng khen

Năm 2005 Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen số 563 ngày 22/6/2005.

Năm 2008 Bộ trưởng Bộ công thương tặng bàng khen số 4921 ngày 9/9/2008.

Năm 2008 Hội  người cao tuổi Việt nam tặng Cúp Diên Hồng Vinh danh doanh nhân “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ II”.

Năm 2009 Chủ tịch UBND thành phố Hà nội tặng bằng khen số1872 ngày 22/4/2009.

Năm 2010 Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

Năm 2011 được Phòng thương mại công nghiệp Việt nam tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu 4 tỉnh Miền Duyên Hải”

Năm 2011 Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen số 1790 ngày 49/4/2011.

Năm 2011 Chủ tịch UBND Tỉnh Hưng yên tặng bằng khen

Năm 2012 UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen .

Năm 2013 UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen

Năm 2014 Bộ công thương tặng bằng khen

Năm 2016 Bộ Công Thương tặng bằng khen và được Vinh danh 9 Công dân thủ đô ưu tú năm 2016

II, Danh hiệu thi đua, khen thưởng của Doanh nghiệp đã đạt được

Năm 1996 Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

Năm 1997 UBND Thành phốHà nội tặng bằng khen

Năm 1999 LMHTX Việt nam tặng bằng khen

Năm 2000 Thủ tướng nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen

Năm 2001 UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen.

Năm 2004 UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen

Năm 2004 đón nhận Huân chương lao động hạng III năm 2004

Năm 2005 được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà nội và LMHTX Việt Nam .

Năm 2006 được tặng bằng khen của  UBND Thành phố Hà nội và liên minh HTX Việt Nam.

Năm 2007 được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Năm 2008 được nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà nội và được  Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng bằng khen.

Năm 2009 được  nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2010 Công ty được UBND Thành phố Hà nội tặng bằng khen .

Năm 2010 được nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ công thương Thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc hoàn thành tốt kế hoạch của đơn vị góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Công thương Việt nam.

Năm 2010 Được tặng bằng khen của BCH Trung ương hội khuyến học Việt Nam.

Năm 2011 Văn phòng Quốc hội tặng bằng khen

Năm 2011 Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Năm 2011 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Năm 2012 LMHTX Việt Nam tặng bằng khen

Năm 2013 Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Năm 2013 Bằng khen  của ủy ban mặt trận tổ quốc TP Hà Nội – Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

Năm 2013  Bằng khen Bộ trưởng Bộ công thương: Có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013

Năm 2014 Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011-2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2014 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công thương Đã có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia” Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Hông- Hưng Yên 2014” góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam

Năm 2015 Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội : Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2014

Năm 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương Đó có thành tích suất sắc trong công tác năm 2015

Năm 2016: Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đã có thành tích suất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.

III, Các bình chọn của người tiêu dùng trong và ngoài nước

– Thương hiệu LADODA được đăng ký Sở hữu trí tuệ từ năm 1995

-19 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt nam chất lượng cao từ năm 1999 đến 2017

– Thương hiệu LADODA được bình chọn là Thương hiệu Uy tín nổi tiếng

– Sản phẩm của Công ty đạt được nhiều huy chương Vàng trong các kỳ hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam

– Sản phẩm và thương hiệu được bình chọn và giành nhiều huy chương cũng như các phần thưởng cao quý khác do các cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan báo chí tổ chức bình chọn.