Sản phẩm mới

SP đã phục vụ Đại hội:
SP đã phục vụ Đại hội, hội nghị trong nước và quốc tế
Mở đại lý:

Mở đại lýMở đại lý

Thẻ tích điểm:

Thẻ tích điểm Thẻ tích điểm

Tin Ladoda

Năng suất tăng cao nhờ đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến

14.03.2018

Để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đầu năm 2017, Công ty CP Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda đã nhập nhiều thiết bị công nghệ sản xuất mới, nâng công suất máy từ 1.400 vòng phút lên 2.800 vòng phút, đổi mới các thiết bị b

Hệ thống cửa hàng

Hệ thống cửa hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?